Nyitólap
 
 
Menü
Nyitólap
HORVÁTORSZÁG
OLASZORSZÁG
KÖRUTAZÁS
BELFÖLD
SZLOVÉNIA
MONTENEGRO
UTASBIZTOSÍTÁS
UTAZÁSI FELTÉTELEK
Irodai szolgáltatások
Adminisztráció
Naptár
« Elő. 2020 Júl Köv. »
HKSzeCsPSzoV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Thaiföld- A Távol-Kelet varázsa 2016 Könyvjező  Kérdezzen tőlünk...  Oldal ajánlása  Nyomtatás 

 

 

Thaiföld- A Távol-Kelet varázsa
12 nap/9 éjszaka
 

 Feh
 

Indulási időpontok Részvételi díjak
2016.11.07-18. 263.000 Ft + reptéri illeték
2016.11.30-12.11. 263.000 Ft + reptéri illeték

 
 

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 119.900 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 9 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5. és 6. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lás­tól a bu­da­pesti érkezésig és a helyi idegen­veze­téseket.

Egyágyas felár: 92.300 Ft

Vacsora felár: 41.900 Ft (7 bőséges vacsora a 4. naptól) 

  Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza. Thaiföldön lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú re­pü­lési szakaszokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Ezeken a nagyméretű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényelmesebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák. Szállás
9 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szállo­dák­nak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkondicionáló, műholdas tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll uta­saink rendelkezésére).

Ellátás

Büféreggeli, a 3., az 5. és a 6. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora a 4. nap­tól.

 

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok

Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus táncok
Vacsora egy tipikus thai étteremben jellegzetes thai­földi ételekkel, közben pedig látvá­nyos jelmezekbe öltözött thai táncosok bemutatójában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.500 Ft (ga­ran­tált program).

3. nap: Bangkok

Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műemlékeivel, egzotikumával óriási élmény az európaiak számára. A vá­ros­né­zés során meglátogatjuk az Arany Buddha Templomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), valamint a Fekvő Buddha Templomot és kolostort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pont­jai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Templomával és a szemet gyönyör­köd­tető Hajnal Temploma. Ebéd egy helyi étte­rem­ben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bangkokban szokásos fél­napos (3-4 órás) városnéző programokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom

Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszómedencéjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autóbuszos kirándulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot látogatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ közelébe (trópusi esőerdő). A második világháború idején a japánok egy vasút­vo­nalat építtettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadifoglyaikkal. Az embertelen kö­rül­mé­nyek következtében több mint 100.000 ember vesz­tet­te életét a dzsungelben. A világhírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a katonatemetőben és az egykori fogolytábor helyén berendezett em­lék­mú­ze­umban. Visszaútban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb buddhista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi

Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Látogatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palotaegyüttesben, mely a thai királyok nyári rezidenciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város évszázadokon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civilizáció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosztották. A jó álla­pot­ban lévő romok a trópusi környe­zetben lenyű­göző hatást gyakorolnak a turistákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étte­rem­ben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építőművészet számos remekműve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővárosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgynevezett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföldeken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai

Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a zarándokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnépszerűbb Buddha ábrázolás Thaiföldön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli néprajzi múzeumban, ahol főleg fából és bambuszból készített helyi használati tár­gya­kat mutatnak be. 
Közép-thai­földi kirándulásunk fő állomása Sukhothai romvárosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai királyság a thai törté­ne­lem első nagy korszaka volt. Az aranykorként emle­ge­tett első független Thai Királyság fővárosának marad­vá­nyait tekint­het­jük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borított.
Ebéd egy helyi étteremben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Krokodil farm, Thaiföld skanzenje

Búcsú Bangkoktól, utazás Pattayára. Útközben lá­to­ga­tás a világ egyik leg­na­gyobb krokodil farmján, lehe­tő­ség a krokodil show meg­te­kin­té­sé­re is.
A kö­vet­ke­ző programunk Thai­föld skanzenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabadtéri múzeuma. Az ország minden részéből hoztak ide épületeket, illetve Thaiföld leg­több híres épületének másolatát is felépí­tették. A látogatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építészeti kin­csei­vel és néprajzával. Szállás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

8. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert

Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülőhelye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turistáknak: kitűnő ét­ter­mek, szórakozóhelyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­központok, sportolási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg napfény, úszómedencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilométerre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vegetáción kívül elefánt show és thai folklór bemutató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a látogatókat.
Fakultatív program: Alcazar show 
Látvá­nyos revüműsor a híres transzvesztita együttes előadásában.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

9. nap: Pattaya, Paradicsom-sziget

Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Paradicsom-sziget
Egész napos kirándulás a Paradicsom-szigetre (Samet Island), strandolási lehe­tő­ség. 
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő, ga­ran­tált indulás.

10. nap: Pattaya, Mini Sziám

Szabad program Pattayán. 
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei láthatóak Földünk leghíresebb épüle­tei­nek kicsinyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, így a maketteket nap­pali fényben és esti díszkivilágításban is meg­cso­dál­hatják.

11. nap: Pattaya, Elefánt farm

Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat). 
Fakultatív program: Elefánt farm 
Félnapos kirándulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefántháton, bemutatják a környék élővilágát egy rövid erdei séta keretében, majd ökörfogattal viszik vissza a látogatókat a farm központjába, az ebéd helyszínére. 
A fakultatív program ára: 19.300 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.
Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thaiföldről.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

 
   


 

Tengerparti hotel apartman sielés szilveszter utasbiztosítás szállás üdülés nyaralás CSaLÁDBaRÁT utazási gyerekbarát Horvátország Dalmácia Isztria apartmanok körutazás wellnes repülőjegy utalvány üdülési csekk egészségpénztári gyógyüdülés egyéni buszos utazás túra történelmi sport akció csoport olcsó apartmanok

 

Skype cím: andora91

 Cím:1117 Budapest, Fehérvári út 15. 11.ker XI.

Tel/Fax.:+361 209 3055;Mobil:30/9540029

 Útvonaltervezés az irodába!

Email:   andoraturaandora.hu

 

tengerparti horvát olasz apartmanok buszos utazás túra csoport utasbiztosítás

 

Nyitva  

 Hétfő :15.30-19.30
Kedd-Csüt: 8.30-16,30
Szerda: Fogadónap

Péntek:08.30-12.30

Szombat, Vasárnap zárva
Hívás:   mobilon és skypon
 

Utasbiztosítás Tengerparti nyaralás

Tengerparti üdülés statisztika

mystat

 


Tengerparti nyaralás Buszos Körutazás Városlátogatás Repülővel magyar idegenvezetővel. Utasbiztosítás kötése  közel a 11. kerületben, gyorsan egyszerűen, olcsón. Tengerparti utazási-ajánlat Andóra Túra buszos városnézés horvát olasz apartmanok, hotelek, szállodák. Horvátországban Dalmácia Isztria Olaszországban spanyol, görög, ciprusi, homokos vízparti szállások félpanzióval. Társirodai utak: Fehérvártravel, Haristravel, további 80 iroda. Szállásfoglalás útkereső a világ minden sarkába, egy helyen...a közeli utazási iroda honlapján: Andóra Túra